LIGAT HA'AL 2020-21 - GOAL STOPPERS - DIAMONDS - IRONMEN -BOMBER - missing cards

מידע נוסף
סוג המוצר:קלפי אדרנלין
שנה:2021
שפה:עברית
פנימי:צבע
זמין למשלוח במדינות הבאות:ישראל
טופס משלוח:איטליה - מחסן 1

כל מדבקה / כרטיס באוסף LIGAT HA'AL 2020-21 - GOAL STOPPERS - DIAMONDS - IRONMEN -BOMBER - missing cards עלויות ‏12.00 ₪ (לא כולל עלויות משלוח).

ניתן להזמין מקסימום 5 מדבקות / כרטיסים..

אתה יכול למקם מקסימום של 5 הזמנות.

השימוש בשירות מדבקות חסרות מופנה ללקוחות המעוניינים להשלים אוספים משלהם בלבד ולא לאלה הרוכשים למטרות מכירה חוזרת.

‏12.00 ₪

הזן את מספרי המדבקות / הכרטיסים שאתה מתגעגע להשלמת האוסף שלך LIGAT HA'AL 2020-21 - GOAL STOPPERS - DIAMONDS - IRONMEN -BOMBER - missing cards.

בחרת 0 פריטים

פתיחה סגור את רשימת הבדיקה המלאה