IPFL 2020-21 - חסרים מדבקות

מידע נוסף
סוג המוצר:מדבקות וכרטיסים
שנה:2020
שפה:עברית
פנימי:צבע
זמין למשלוח במדינות הבאות:ישראל
טופס משלוח:איטליה - מחסן 1

כל מדבקה / כרטיס באוסף IPFL 2020-21 - חסרים מדבקות עלויות ‏3.20 ₪ (לא כולל עלויות משלוח).

ניתן להזמין מקסימום 50 מדבקות / כרטיסים..

אתה יכול למקם מקסימום של 5 הזמנות.

השימוש בשירות מדבקות חסרות מופנה ללקוחות המעוניינים להשלים אוספים משלהם בלבד ולא לאלה הרוכשים למטרות מכירה חוזרת.

‏3.20 ₪

קוד האלבום תקף

קוד האלבום אינו חוקי

הזן את הקוד המודפס על גבי הכריכה האחורית של האלבום.
הקלד רק את התווים/המספרים המודפסים לאחר המספרים 004114.

הזן את מספרי המדבקות / הכרטיסים שאתה מתגעגע להשלמת האוסף שלך IPFL 2020-21 - חסרים מדבקות.

בחרת 0 פריטים

פתיחה סגור את רשימת הבדיקה המלאה